Menü
Kontaktai Norų sąrašas Paieška
Mutter küsst Kind

Nurodymai dėl duomenų apsaugos

Toliau pateikiame informaciją apie asmens duomenų tvarkymą naudojant mūsų interneto svetainę.

Atsakomybė

Už interneto svetainę atsako Queisser Pharma GmbH & Co. KG(Schleswiger Str. 74, 24941 Flensburgas). Daugiau informacijos apie mūsų bendrovę ir įgaliotus asmenis pateikta skiltyje Teisinė informacija.

Kokie duomenys tvarkomi?

Teisiniai duomenų tvarkymo pagrindai
Siekdami suteikti Jums galimybę naudotis šia interneto svetaine ir su ja susijusiomis paslaugomis, asmens duomenis tvarkome remdamiesi tokiais teisiniais pagrindais:

 • sutikimu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (DSGVO) 6 str. dalis 1 a))
 • dėl sutartinių teisių vykdymo (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (DSGVO) 6 str. dalis 1 b))
 •  teisėtų interesų apsaugos sugretinus interesus pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (DSGVO) 6 str. dalis 1 f))
 • teisės aktų reikalavimų vykdymu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (DSGVO) 6 str. dalis 1 c))
  Tvarkydami duomenis vadovausimės atitinkama terminologija, pagal kurią galėsite klasifikuoti pagrindą, kuriuo remiantis bus tvarkomi asmens duomenys.

Jei asmens duomenys tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu, turite teisę sutikimą bet kada atšaukti.

Jei asmens duomenys tvarkomi remiantis teisėtų interesų apsaugos sugretinus interesus pagrindu, pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (DSGVO) 21 str. nuostatas, Jūs, kaip nukentėjęs asmuo, turite teisę prieštarauti asmens duomenų tvarkymo procesui.

Prieiga prie duomenų
Jei lankotės mūsų interneto svetainėse, asmens duomenis tvarkome tam, kad Jūsų galiniame įrenginyje galėtume Jums pateikti interneto svetainės turinius.

Jei bus tvarkomas Jūsų naudojamo galinio įrenginio IP adresas, tai Jūsų naudojamoje naršyklėje bus galima pateikti puslapius. Tuo tikslu gaunama detalesnė informacija apie Jūsų galinio įrenginio naršyklę.

Remdamiesi duomenų teisinės apsaugos įstatymu esame įsipareigoję užtikrinti konfidencialų ir sąžiningą asmens duomenų tvarkymą mūsų IT sistemomis.

Šiuo tikslu ir dėl minėto intereso remdamiesi teisėtų interesų apsaugos sugretinus interesus pagrindu protokoluojami tokie duomenys:

 • užklausą siunčiančio galinio prietaiso IP adresas (ilgiausiai – 7 dienas);
 • užklausą siunčiančio galinio prietaiso operacinė sistema;
 • užklausą siunčiančio galinio prietaiso naršyklės versija;
 • užklausto failo pavadinimas;
 • užklausos data ir laikas;
 • perduotų duomenų kiekis;
 • nuorodos URL.

IP adresas ištrinamas iš visų sistemų, susijusių su šio interneto svetainės eksploatavimu, ne vėliau nei per 7 dienas. Tuomet iš likusių duomenų nebegalime atkurti su asmeniu susijusių duomenų.

Duomenys vėliau naudojami tam, kad būtų galima nustatyti ir pašalinti interneto svetainės klaidą.

Kontaktų anketa
Savo interneto svetainėje siūlome kontaktų anketą, kurią užpildę galite užklausti informacijos apie mūsų gaminius arba paslaugas, arba kreiptis bendrais klausimais. Pažymėjome laukus, kuriuos privalote užpildyti, kad galėtume atsakyti į Jūsų užklausą. Kitus duomenų laukus užpildyti neprivaloma.

Šie duomenys mums reikalingi tam, kad galėtume tvarkyti Jūsų užklausą ir į ją atsakyti. Konkrečių užklausų atveju duomenys tvarkomi remiantis sutartinių teisių vykdymu arba sutarties inicijavimu. Bendro pobūdžio užklausų atveju duomenys tvarkomi remiantis teisėtų interesų apsaugos sugretinus interesus pagrindu.

Siekdami atsakyti į užklausas, kurias gauname per mūsų interneto svetainėje pateiktą kontaktų anketą, jas tvarkome elektroniniu būdu. Tuo tikslu, Jūsų siųstas anketos turinys perduodamas ir kitiems asmenims, skyriams ir, prireikus, tretiesiems asmenims.

Anketos duomenys internetu perduodami per saugius serverius.

Naujienlaiškis
Mūsų interneto svetainėje taip pat galite užsiprenumeruoti naujienlaiškį į el. paštą. Tam reikės tik Jūsų el. pašto adreso. Galite pateikti papildomus kreipinio ir Jūsų pavardės duomenis. Tai nėra privaloma.

Naujienlaiškio galite bet kada atsisakyti. Kitas pasirinkimas – kiekviename naujienlaiškyje pateikta atsisakymo nuoroda.

Atidaromus el. laiškus ir paspaudžiamas nuorodas protokoluojame siekdami analizuoti ir optimizuoti savo siunčiamų naujienlaiškių populiarumą. Analizuojant išlaikomas anonimiškumas. Be to, mes tik matome, pvz., kiek procentų naujienlaiškio gavėjų atidarė el. laišką arba paspaudė ant nuorodos. Naudojimas analizuojamas remiantis teisėtų interesų apsaugos sugretinus interesus pagrindu. Galite nesutikti su duomenų tvarkymu ir tokiu būdu atsisakyti naujienlaiškio.

Elektroninio pašto adresų patvirtinimas
Siekdami užkirsti kelią arba sumažinti jūsų neteisingą el. pašto adresų įvedimą, savo formose naudojame paslaugą, kuri patvirtina el. pašto adresus. Atitinkama patikra atliekama padedant ES paslaugų teikėjui („Bouncer Sp. z.o.o (LTD)“, Lenkija – „Unbounce“). 

Su teikėju sudarėme užsakymų apdorojimo sutartį pagal BDAR 28 str. reikalavimus. Visų pirma sutartyje taip pat numatytas duomenų ištrynimas.

Vaizdo turinių naudojimas
Savo interneto svetaines papildome vadinamųjų trečiųjų vaizdo paslaugą teikiančių šalių, pvz.bunny,net, vaizdo turiniu. Šiame kontekste duomenys iš vadinamosios HTTP užklausos (pvz., IP adresas) perduodami į bunny.net.

Duomenų apdorojimas vyksta per vadinamąjį turinio pristatymo tinklą iš bunny.net. Šiuo atžvilgiu naudojami duomenų centrai yra ES ir Didžiojoje Britanijoje. Didžiajai Britanijai yra priimtas vadinamasis ES Komisijos sprendimas dėl tinkamumo, todėl šiuo atžvilgiu užtikrinamas tinkamas duomenų apsaugos lygis.

Gaminių vertinimo funkcijos
Jei pas mus užsakysite gaminio pavyzdį, po kažkiek laiko atsiųsime Jums el. laišką prašydami įvertinti gaminį. Tuo tikslu naudojame paslaugą „Trustpilot“. „Trustpilot“ – tai Danijos teikiama paslauga, kuri atitinka Europos Sąjungos duomenų apsaugos įstatymą.

Esant poreikiui, savo gaminius prašome įvertinti tiesiogiai mūsų interneto svetainėje. Šalia įvertinimo būtina nurodyti vardą. Į vertinimas mūsų interneto svetainėse gali būti paskelbtas viešai. Greta Jūsų įvertinimo bus pateiktas Jūsų vardas. Dėl šios vertinimo funkcijos duomenys tvarkomi remiantis teisėtų interesų apsaugos sugretinus interesus pagrindu.

Slapukai ir kita informacija jų galutiniuose prietaisuose
Mūsų interneto svetainėse naudojami slapukai. Slapukai – tai maža tekstinė informacija, kuri per Jūsų naršyklę išsaugoma Jūsų galiniame įrenginyje. Slapukai reikalingi tam, kad mūsų interneto svetainėse būtų galima naudoti tam tikras funkcijas.

Gausime jūsų sutikimą dėl slapukų, kurie nėra absoliučiai būtini pagal TTDSG § 25 1 dalies 2 punktą. Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą, galiojantį ateičiai, ištrindami mūsų svetainės nustatytus slapukus arba koreguodami savo nustatymus mūsų svetainės slapukų nustatymuose. Taip pat galite bet kada susisiekti su mumis norėdami atšaukti savo sutikimą.

Per atitinkamus nustatymus savo naršyklėje taip pat galite išjungti slapukus. Tačiau norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad tuomet, esant poreikiui, mūsų interneto svetaines galėsite naudoti ribotai. Pasinaudojant slapukais į Jūsų kompiuterį neinstaliuojamos programos ar kitos taikomosios programos.

Siekdami įjungti tam tikras svetainės funkcijas, informaciją taip pat saugome jūsų galutinio įrenginio naršyklės „vietinėje atmintyje“. Tai apima funkciją „Norų sąrašas“ kai kuriuose mūsų produktų puslapiuose (pvz., „Doppelherz“). Šios informacijos išsaugojimui ir skaitymui sutikimas pagal TTDSG 25 straipsnio 2 dalį Nr. 2 nereikalingas.

Būtini slapukai („Būtinieji slapukai“) naudojami TTDSG 25 straipsnio 2 dalies Nr. 2 pagrindu. Tiek, kiek slapukuose yra asmens duomenų, tokie duomenys tvarkomi remiantis interesų pasverimu (DSGVO 6 str. 1 d. f papunktis). Tokiais atvejais mūsų interesas yra pasiūlyti funkcionalią, patogią svetainę. . Kiti slapukai naudojami tik anksčiau Jums sutikus.

Būtinieji slapukai
Slapukus naudojame sesijai valdyti. Šiuos slapukus automatiškai ištrina Jūsų naršyklė, kai tik baigiate apsilankymą mūsų interneto svetainėje.

Slapukai naudojami ir tam, kad galėtume Jums parodyti informaciją apie slapukų naudojimą bei suteikti galimybę sutikti. Tai galioja ir tuo atveju, kai slapukams suteikiate pirmenybę.

Mūsų interneto svetainėje gaminius galite išsaugoti kaip „Mėgstamus“. Tokiai funkcijai naudojami slapukai.

Daugelyje interneto svetainės vietų naudojame iššokančius langus, kuriuose pateikiamos nuorodos į gaminius arba naujienlaiškius. Mes naudojame slapukus šiems rodmenims valdyti, o taip pat tuomet, kai pasirenkate neberodyti iššokančių langų.

Jeigu aktyvinate „Pinterest“ mygtuką ir „Prisegimą prie Pinterest“, pirmenybė išsaugoma slapuke.

Kiti slapukai
Nurodymus dėl kitų slapukų, kurie bus naudojami Jūsų sutikimu, galite rasti kituose šių nurodymų dėl duomenų apsaugos leidimuose. Ten kalbama apie slapukų naudojimą remiantis Jūsų sutikimu, kurį patvirtinate apsilankydami mūsų interneto svetainėje. Jei Jūs nesutinkate, atitinkami slapukai nenaudojami ir neįjungiamos su jais susijusios nurodytų trečiųjų šalių paslaugų teikėjų teikiamos paslaugos.

Žiniatinklio analizė
Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie mūsų svetainėje esančio turinio skaičių, buvimo trukmę ir populiarumą, naudojame „Matomo“ žiniatinklio analizės sistemą.

Mes naudojame „Matomo“ konfigūraciją, kurioje nenaudojami slapukai ar vadinamieji „pikseliai“, o IP adresai yra anonimiški.

„Matomo“ taip pat padeda mums nustatyti ir ištaisyti klaidas svetainėje.

Teisinis duomenų tvarkymo „Matomo“ pagrindu pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas („interesų pusiausvyra“). Mūsų siekis - be klaidų ir pagal poreikius pagrįstas svetainės veikimas bei optimizavimas.

Duomenys apdorojami duomenų centre ES.

Galite bet kada nesutikti su šiuo duomenų tvarkymu, spustelėdami šią nuorodą, kad išjungtumėte „Matomo“:

„Google Ads“ reklamos, spustelėjimas du kartus („Doubleclick“) ir kitokie sekimo būdai („Tracking“)
Remdamiesi Jūsų sutikimu, savo interneto svetainėse naudojame „Google“ paslaugas.

Tai apima „Google Marketing Platform“ – „Google Ireland Limited“ (Airija) paslaugą. Naudodami „Google Marketing Platform“ galime geriau analizuoti, kaip mūsų talpinamus „Google Ads“ skelbimus priima interneto vartotojai. Tam taip pat naudojami slapukai.

Mes naudojame paslaugą gavę jūsų sutikimą. Šiame kontekste „Google Ireland Limited“ taip pat gali perduoti duomenis į „Google LLC“ duomenų centrus JAV. Šiuo atžvilgiu ES ir JAV užtikrina tinkamą duomenų apsaugos lygį. Garantuojama duomenų privatumo sistema. JAV patronuojanti įmonė „Google LLC.“ yra sertifikuota pagal Duomenų privatumo sistemą.

Duomenys „Google Marketing Platform“ tvarkomi iki 24 mėnesių..

Mes ir toliau naudojame „Google Ads“, pvz., „Adwords“ ir „Doubleclick“, remdamiesi jūsų sutikimu, kad mūsų svetainėje būtų rodoma reklaminė medžiaga arba galėtume įvertinti savo reklamos išlaidų sėkmę. Tai taip pat yra „Google Ireland Limited“ teikiama paslauga. Čia taip pat naudojami slapukai. Duomenų apdorojimui JAV taikomos tos pačios sąlygos, kurias aprašėme aukščiau, „Google Marketing Platform“.

Siekdami analizuoti mūsų interneto svetainės lankomumą pagal reklamos metodus, remdamiesi Jūsų sutikimu, naudojame „Epro“ („eprofessional“) stebėjimo metodą. Stebėjimą bet kada galite išjungti čia.

Siekdami išanalizuoti mūsų svetainės naudojimą reklamos metodų atžvilgiu, naudojame „Epro“ („eprofessional“) stebėjimo metodą, pagrįstą jūsų sutikimu. „Epro“ yra Vokietijos tiekėjas, su kuriuo esame sudarę užsakymų apdorojimo sutartį.

Tvarkomi tik pseudoniminiai duomenys, iš kurių negalime gauti jokios asmeninės nuorodos. Čia galite bet kada išjungti stebėjimą.

„Meta“ paslaugų naudojimas
Taip pat savo svetainėje reklamos tikslais naudojame vadinamąjį „Facebook“ CAPI arba vadinamąjį „Facebook Pixel“, jei davėte mums sutikimą tai daryti. Integruojant „Facebook-CAPI“ ir „Facebook-Pixel“, „Meta Platforms Ireland Limited“ („Meta“), kaip „Facebook“ tiekėja, gauna informaciją, kad tuo pačiu metu savo įrenginiu pasiekėte atitinkamą mūsų svetainės puslapį. Jei esate prisijungę prie meta paslaugų (pvz., „Facebook“, „Instagram“), „Facebook“ gali priskirti apsilankymą jūsų meta profiliui.

Duomenų apdorojimas taip pat vyksta JAV. Tinkamą duomenų apsaugos lygį garantuoja ES ir JAV. Garantuojama duomenų privatumo sistema. JAV patronuojanti įmonė „Meta Platforms, Inc.“ yra sertifikuota pagal duomenų privatumo sistemą.

Daugiau informacijos apie „Meta“ vykdomą duomenų tvarkymą rasite čia: https://de-de.facebook.com/privacy/policy/

„Bing“ universalus įvykių stebėjimo įrankis
Remdamiesi Jūsų sutikimu, naudojame „Bing“, taip vadinamą, „UET“ (universalų įvykių stebėjimo įrankį). Tai „Microsoft Corporation“ (JAV) teikiama paslauga, naudojama pseudoniminiams naudojimo profiliams kurti. Duomenų apdorojimas vyksta JAV. Ši paslauga leidžia mums sekti mūsų svetainės lankytojų veiklą, jei jie atvyko į mūsų svetainę per „Bing“ („Bing Ads“) reklamą. Duomenys saugomi iki 180 dienų. Išsamesnę informaciją apie duomenų tvarkymą „Bing“ įvykių stebėjimo įrankiu rasite čia. Čia galite nesutikti su šio metodo naudojimu ir atšaukti savo duotą sutikimą. Tinkamą duomenų apsaugos lygį garantuoja ES ir JAV. Garantuojama duomenų privatumo sistema. „Microsoft Corporation“ yra sertifikuota pagal šią duomenų privatumo sistemą.

Klaidų aptikimas („klaidų stebėjimas“)
Svetainėje naudojame įrankį „Sentry“. „Sentry“ registruoja klaidas, atsirandančias naudojantis svetaine, ir mes galime jas ištaisyti.

„Sentry“ naudojame „vietiniu“ variantu, kuris apdoroja duomenis mūsų paslaugų teikėjo serveryje Vokietijos duomenų centre. IP adresai nėra saugomi „Sentry“ žurnaluose. Iš esmės iš duomenų negalime gauti jokios asmeninės nuorodos.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Aukščiau paminėtus duomenis tvarkome tam, kad būtų galima eksploatuoti mūsų interneto svetainę, ir vykdyti sutartines teises, susijusias su mūsų klientais, bei užtikrinti savo teisėtus interesus.

Jums užklausus (tik ne aktyvių ryšių su klientais atveju), duomenis tvarkome pardavimo ir reklamos tikslais. Jūs visada galite nesutikti su Jūsų asmens duomenų naudojimu reklamos tikslais.

Neprivalomi duomenys

Kadangi laisva valia mums pateikiate, pvz. pildydami anketas, savo duomenis, o jie nėra reikalingi vykdant sutartines teises, šiuos duomenis tvarkome vadovaudamiesi teisėtais lūkesčiais, kad šie duomenys bus tvarkomi ir naudojami Jūsų labui.

Gavėjai / duomenų perleidimas

Mums perduoti Jūsų duomenys paprastai trečiosios šalims neperleidžiami. O ypatingai Jūsų duomenys neperleidžiami reklaminiais tikslais.

Tačiau šioms interneto svetainėms eksploatuoti, kitiems gaminiams ar paslaugoms teikti pasitelkiame paslaugų teikėjus. Todėl gali būti, kad paslaugų teikėją supažindiname su asmens duomenimis. Paslaugų teikėjus pasirenkame kruopščiai – itin atidžiai įvertindami duomenų apsaugos atžvilgiu – ir duomenų tvarkymui taikome visas teisinės duomenų apsaugos priemones.

Duomenų tvarkymas už Europos Sąjungos ribų

Ankstesniuose leidiniuose pateikta informacija, kaip asmens duomenys tvarkomi už Europos Sąjungos ribų.

Už duomenų apsaugą atsakingas asmuo

Mes skyrėme už duomenų apsaugą atsakingą asmenį.

Su juo galite susisiekti:

Queisser Pharma GmbH & Co. KG
– už duomenų apsaugą atsakingas asmuo –
Schleswiger Str. 74
24941 Flensburgas
el. paštas: datenschutz(at)queisser.de

Jūsų, kaip nukentėjusiojo asmens, teisės

Turite teisę gauti informaciją apie savo asmens duomenis. Jei reikia informacijos, visuomet galite kreiptis į mus.

Jei užklausą dėl informacijos pateikėte ne raštu, mes, prireikus, pareikalausime įrodymų, patvirtinančių, kad tikrai esate tas asmuo, kuriuo prisistatote, taigi, prašome Jūsų supratimo.

Taip pat turite Jums įstatymų suteiktą teisę taisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą.

Teisė prieštarauti
Galiausiai, jūs turite teisę prieštarauti (pagal BDAR 21 str.) duomenų tvarkymui pagal įstatymų nuostatas.

Duomenų šalinimas

Duomenis šaliname paprastai tuomet, kai nėra būtinumo juos saugoti. O saugoti būtina ypatingai tuomet, kai duomenų gali prireikti vykdant sutartines pareigas, tikrinant, patvirtinant ar atmetant garantines paslaugas ir, prireikus, pretenzijas dėl garantijos. Įstatymais pagrįstos pareigos saugoti įrašus atveju duomenys pašalinami tik tuomet, kai ši pareiga nustoja galioti.

Apeliacijos teisė priežiūros institucijai

Turite teisę priežiūros institucijai dėl duomenų apsaugos apskųsti mūsų atliekamą asmens duomenų tvarkymą.

Nurodymų dėl duomenų apsaugos keitimas

Nurodymus dėl duomenų apsaugos keičiame, kai interneto svetainėje atliekame keitimus ar dėl kitų svarbių priežasčių. Dabartinį leidimą visada rasite šioje interneto svetainėje.

Versija: 2023-09-08